Sedmi godišnji regionalni Forum o vladavini prava za Jugoistočnu Evropu
COVID-19 i Evropska konvencija o ljudskim pravima

DNEVNI RED

Petak 16 Oktobar 2020

09h30

Početna sesija

Pozdravni govori organizatora i uvod u Forum

Biljana Braithwaite, direktorka Programa za Zapadni Balkan, AIRE centar

Goran Miletić, direktor za Evropu, organizacija Civil Rights Defenders

Pozdravni govor pokrovitelja Foruma

Hartmut Rank, direktor Programa vladavine prava u Jugoistočnoj Evropi, Fondacija Konrad Adenauer

10h00

Evropska konvencija o ljudskim pravima i pandemija – vladavina prava kao zvezda vodilja konvencijskog sistema

Robert Spano, predsednik Evropskog suda za ljudska prava

10h25

Poštovanje ljudskih prava u vreme zdravstvene krize

Dunja Mijatović, Komesarka Saveta Evrope za ljudska prava

10h50

Pauza

11h15

Prava iz Konvencije pogođena pandemijom COVID-19 i merama država radi njenog suzbijanja, uključujući razgovor o pozitivnim i negativnim obavezama država

Panel diskusija

Moderatori: Sudija Tim Eicke i Biljana Braithwaite

Panelisti: sudije i bivše sudije Evropskog suda za ljudska prava

Sudija Jovan Ilievski: pozitivne obaveze država u vezi sa pravom na život

Sudija Ivana Jelić: pozitivne obaveze država u vezi sa zabranom mučenja i nečovečnog ili ponižavajućeg postupanja

Ledi Bianku (bivši sudija) : pravo na slobodu i bezbednost i pravo na slobodu kretanja
Sudija Paul Lemmens: Prevazilaženje izazova u funkcionisanju pravosuđa tokom pandemije

12h45

Pauza

14h00

Prava iz Konvencije pogođena pandemijom COVID-19 i merama država radi njenog suzbijanja, uključujući razgovor o pozitivnim i negativnim obavezama država (nastavak)

Panel diskusija

Moderatori: predsednik ESLJP Robert Spano

Panelisti: sudije Evropskog suda za ljudska prava

Sudija Darian Pavli: pravo na poštovanje privatnog života i sloboda veroispovesti

Sudija Anja Seibert-Fohr: sloboda izražavanja i okupljanja

Sudija Ksenija Turković: pravo na obrazovanje, imovinu i slobodne izbore

Sudija Tim Eicke: načela zakonitosti i srazmernosti

Sudija Faris Vehabović: odstupanja od Konvencije u vanrednim okolnostima

15h30

Kraj prvog dana

(Forum se nastavlja u centrima u glavnim gradovima regiona do 17:00 časova do završetka moderirane diskusije na temu „Efekat pandemije COVID-19 na zaštitu ljudskih prava u zemljama regiona“)

Subota 17 Oktobar 2020

09h30

Pregled situacije na Zapadnom Balkanu

Izveštaji nacionalnih radnih grupa

Moderator: Krešimir Kamber, Direktorat za pravne savete, Evropski sud za ljudska prava

10h50

Pauza

11h20

Budući izazovi u zaštiti ljudskih prava – diskusija u svetlu relevantne prakse ESLJP

Panel diskusija

Moderator: Ledi Bianku, fbivši sudija ESLJP i vanredni profesor na Univerzitetu u Strazburu

Panelesti: sudije i bivše sudije Evropskog suda za ljudska prava

Sudija Paul Lemmens

Sudija Ivana Jelić

Sudija Anja Seibert-Fohr

Mirjana Lazarova Trajkovska (bivši sudija)

12h30

Završna diskusija

Zaključci Foruma

Predsednik Robert Spano

Biljana Braithwaite

Goran Miletić

12h50

Kraj Foruma