За Форумот за владеење на правото

Осмиот регионален форум за владеење на правото во Југоисточна Европа, организиран од AIRE Центарот и Civil Rights Defenders, се одржа на 3 и 4 септември 2021 година. 

  Форумот се одржа на централната конференција во Дубровник, на која беа присутни Претседателот на Европскиот суд за човекови права Роберт Спано, судии и поранешни судии на Европскиот суд за човекови права и поранешниот Директор и Секретар на Венецијанската комисија на Советот на Европа. Над 120 претставници од целиот регион се сретнаа во регионалните работни центри во Белград, Подгорица, Приштина, Сараево, Скопје, Тирана и Загреб, каде присуствуваа претседатели и судии на врховните и уставните судови, омбудсмани, владините агенти пред Судот во Стразбур, претставници на правосудните центри/академии, претставници на невладините организации и истакнати правни експерти од регионот.

Форумот беше поддржан од Фондацијата „Конрад Аденауер“, Владата на Обединетото Кралство и Владата на Шведска.

 Независност и непристрасност на судството

 Темата на овогодинешниот Форум беше „независност и непристрасност на судството“.

 Разбирањето и спроведувањето на правото на судење пред независен и непристрасен трибунал воспоставен со закон согласно членот 6 од ЕКЧП се два суштински аспекти на напорите за зајакнување на владеењето на правото низ Западен Балкан. 

Во воведното обраќање претседателот Спано ја потенцираше важноста на овој принцип, притоа предупредувајќи на тековните предизвици со кои се соочува независноста и непристрасноста на судството низ Европа.

За време на трите панел дискусии судиите и поранешните судии на ЕСЧП:

  • ги сублимираа клучните принципи и барања развиени од ЕСЧП во однос на правото на судење пред независен и непристрасен трибунал воспоставен со закон, земајќи ги предвид најновите случувања во Судот.
  • ја испитуваа меѓусебната врска помеѓу правото на независно и непристрасно судство согласно членот 6 и заштитата на правата согласно сите други членови на Конвенцијата.
  • советуваа за клучните практични мерки за зачувување на независноста и непристрасноста.

За учесниците дополнително корисна беше и презентацијата на Томас Маркерт, поранешен Директор и Секретар на Венецијанската комисија на Советот на Европа, за улогата на Венецијанската комисија во гарантирањето на судската независност.

Форумот, како и секогаш, беше интерактивен настан, со учесниците низ целиот регион поврзани преку видео врска. Поради тоа, секоја презентација беше проследена со богата дискусија помеѓу националните центри и централната конференција за тоа како да се применат и спроведат принципите објаснети на панел дискусиите во контекст на земјите од регионот. Учесниците се осврнаа на некои од клучните предизвици за зачувување на независноста и непристрасноста во регионот, како и на некои од најефикасните практични начини преку кои може да се направи обид да ги надминат таквите предизвици.

Галерија

Новости

За нас

Платформа за владеење на правото за Западен Балкан

Платформата за владеење на правото за Западен Балкан пружа сеопфатен увид во владеењето на правото и заштитата на граѓанските права во Албанија, Босна и Херцеговина, Косово, Северна Македонија, Црна Гора и Србија.