Drugi regionalni forum o vladavini prava za Jugoistočnu Evropu

06-07.03 2015 – BEOGRAD, SRBIJA, FALKENŠTAJNER HOTEL BEOGRAD

Forum se 2015. godine fokusirao na Član 6 Evropske konvnecije o ljudskim pravima koji garantuje pravo na pravično suđenje. Ovo pravo je od suštinskog značaja za demokratsko društvo i zauzima centralno mesto unutar Konvencije. Član 6 je upravo ona odredba na koju se podnosioci žalbi Evropskom sudu za ljudska prava najčešće pozivaju. Kad su u pitanju države Zapadnog Balkana primećujemo izuzetno visok broj tužbi sudu u Strazburu koje se odnose na pravo na pravično suđenje. Mnogi od ovih slučajeva su slični i ukazuju na sistemske probleme u nacionalnim pravosudnim sistemima regiona. Pitanja o kojima se diskutovalo na Forumu su obuhvatala: dužinu suđenja, sprovođenje presude i pravo na obrazloženje presude.

[FinalTilesGallery id='4']

Izveštaj

Drugi regionalni forum o vladavini prava za Jugoistočnu Evropu je održan od šestog do sedmog marta 2015. godine u beogradskom hotelu Falkenštajner u Srbiji. Ovaj forum predstavlja inicijativu AIRE centra i organizacije Civil Rights Defenders, a sprovodi se uz podršku Ministarstva spoljnih poslova Velike Britanije i Vlade Švedske. Forum obezbeđuje platformu za: promociju implementacije Evropske konvencije o ljudskim pravima u regionu, podsticanje regionalne saradnje na polju osnaživanja vladavine prava i poštovanja ljudskih prava i pružanje podrške procesu evropskih integracije u Jugoistočnoj Evropi. Tema ovogodišnjeg Foruma je bio Član 6 Evropske konvencije o ljudskim pravima koji garantuje pravo na pravično suđenje. Ovo pravo je od suštinskog značaja za demokratsko društvo i zauzima centralno mesto unutar Konvencije. Član 6 je upravo ona odredba na koju se podnosioci žalbi Evropskom sudu za ljudska prava najčešće pozivaju. Kod nekih od država regiona primećujemo izuzetno visok broj žalbi (po glavi stanovnika) podnesenih sudu u Strazburu, naročito po pitanju prava na pravično suđenje. Mnogi od ovih slučajeva su slični, što ukazuje na sistemske probleme u pravosudnim sistemima zemalja regiona. Pozvani su učesnici iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Kosova*, Severne Makedonije, Crne Gore i Srbije. Forum je okupio predsednike i sudije vrhovnih i ustavnih sudova iz regiona, direktore pravosudnih akademija i institucija, državne predstavnike pred sudom u Strazburu, predstavnike NVO-a i prominentne pravne stručnjake iz predmetne oblasti.