Prvi regionalni forum o vladavini prava za Jugoistočnu Evropu

28.-29. 03.2014 – BUDVA, CRNA GORA, HOTEL „AVALA“

Prvi forum na temu vladavine prava je pružio priliku za učešće na regionalnim plenarnim diskusijama o ključnim preprekama za sprovođenje Konvencije na nacionalnom nivou, zajedničkim izazovima sa kojima se susreću zemlje regiona i dobrobitima regionalne saradnje po pitanju prevazilaženja istih. Sudije iz Strazbura su obavestile učesnike o novostima kad je u pitanju sudska praksa Evropskog suda za ljudska prava sa aspekta pitanja koja su najrelevantnija za ovaj region.

Izveštaj

Forum je imao trostruki cilj. Prvo, da promoviše sprovođenje Evropske konvencije o ljudskim pravima u regionu, potom, da ohrabri regionalnu saradnju na polju kontinuiranog rada na razvoju vladavine prava i ljudskih prava, i treće, da potpomogne proces evropskih integracija u regionu.  To je bio prvi put da su zemlje regiona sarađivale na ovaj način. Konferenciju su otvorili potpredsednik vlade Crne Gore i ministar pravde Duško Marković i predsednica Vrhovnog suda Crne Gore Vesna Medenica. Na Forumu je učestvovalo i četvoro sudija iz Evropskog suda za ljudska prava iz Strazbura. Pozvani su učesnici iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Kosova*, Severne Makedonije, Crne Gore i Srbije. Forum je okupio predsednike i sudije vrhovnih i ustavnih sudova iz regiona, direktore pravosudnih akademija i institucija, državne predstavnike pred sudom u Strazburu, predstavnike NVOa i prominentne pravne stručnjake iz predmetne oblasti. Agenda je obuhvatala: (1) Prezentaciju AIRE centra o bazi podataka o ljudskim pravima u Jugoistočnoj Evropi; predavanja sudija evropskog Suda za ljudska prava i otvorene panel diskusije o: (2) novinama u sudskoj praksi suda za ljudska prava relevantnim za region i (3) značaju sprovođenja njegovih presuda na nacionalnom nivou. Učesnici su pozvani da se podele u male radne grupe kako bi dodatno razradili pitanja pokrenuta na predavanjima. Konačno, forum je okončan kratkom prezentacijom predstavnika Saveta Evrope o zajedničkim aktivnostima i programima pokrenutim u regionu i zaključnom diskusijom. Ovaj forum je predstavljao uspešan proizvod međuregionalne saradnje i deljenja primera najbolje prakse iz oblasti reforme pravosuđa u kontekstu evropskih integracija, pa organizatori nameravaju da ovaj događaj održavaju na godišnjem nivou.