Šesti godišnji regionalni forum o vladavini prava u Jugoistočnoj Evropi

22-23 mart 2019 – Dubrovnik, Hrvatska

Cilj Foruma je promovisanje sprovođenja Evropske konvencije o ljudskim pravima na lokalnom nivou, podsticanje regionalne saradnje u kontinuiranom razvoju vladavine prava i poštovanja ljudskih prava, i pružanje pomoći u procesu evropskih integracija država u regionu. Forum je organizovan uz podršku Ministarstva spoljnih poslova Ujedinjenog Kraljevstva, Vlade Švedske i Fondacije Konrad Adenauer.

Glavna tema ovogodišnjeg Foruma biće prava deteta i Evropska konvencije o ljudskim pravima. Nakon obimnih konsultacija sa pripadnicima pravosuđa i nevladinog sektora iz celog regiona i onima koji su angažovani u Strazburu, ova tema se istakla kao pitanje od suštinskog značaja i važnosti koje se često zanemaruje. Tokom Foruma razmatraće se brojna pitanja, kao što su nasilje u porodici (sa decom kao žrtvama i svedocima), trgovina ljudima, azil, starateljstvo i briga o deci, kao i pristup pravdi za decu.

Pozvani učesnici dolaze iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Kosova, Makedonije, Crne Gore i Srbije. Forum će okupiti sudije Evropskog suda za ljudska prava iz zemalja regiona, predsednike i sudije vrhovnih i ustavnih sudova iz regiona, predsednike saveta sudstva, direktore institucija za obuku sudija, zastupnike država pred sudom u Strazburu, predstavnike nevladinih organizacija i istaknute pravne stručnjake u ovoj oblasti. Sudije Evropskog suda za ljudska prava iz zemalja regiona potvrdile su svoje prisustvo i učešće na Forumu.

[FinalTilesGallery id='5']