Peti regionalni forum o vladavini prava za Jugoistočnu Evropu

16-17.03.2018 – HOTEL MERIOT, SKOPLJE

Peti forum se bavio temom zabrane mučenja i nečovečnog i ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja iz Člana 3 Evropske konvencije o ljudskim pravima. Neka od glavnih pitanja kojima se forum bavio su bila: pozitivne obaveze države i primenjivost Člana 3 u zatvorskim ustanovama, loše postupanje prema naročito ranjivim osobama poput dece i lica sa mentalnim poteškoćama, loše postupanje u kontekstu imigracija, kao i korišćenje dokaza dobijenih mučenjem u krivičnom postupku.

[FinalTilesGallery id='1']

Izveštaj

Peti regionalni forum o vladavini prava za Jugoistočnu Evropu je održan od 16. do 17. marta 2018. godine, u Meriot hotelu u Skoplju, u Severnoj Makedoniji. Ovaj forum, koji su osnovali AIRE centar i organizacija Civil Rights Defenders uz podršku Vlade Velike Britanije i Švedske, kao i Regionalnog centra za saradnju, obezbeđuje platformu za promociju sprovođenja Evropske konvencije o ljudskim pravima u Jugoistočnoj Evropi. Cilj je da se ohrabri regionalna saradnja na polju osnaživanja vladavine prava i poštovanja ljudskih prava, kao i da se državama Jugoistočne Evrope pomogne na njihovom putu ka pridruživanju EU. Fokus petog foruma je bio na zabrani mučenja i nečovečnog i ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja iz Člana 3 Evropske konvencije o ljudskim pravima. Na forumu su bile zastupljene Albanija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Kosovo, Severna Makedonija, Crna Gora i Srbija. Među učesnicima su bile i sadašnje i bivše sudije Evropskog suda za ljudska prava, predsednici i sudije nacionalnih vrhovnih i ustavnih sudova, predsednici i članovi nacionalnih saveta sudstva, direktori pravosudnih akademija i institucija, predstavnici Vlada pred Evropskim sudom za ljudska prava, predstavnici NVO-a i prominentni pravni stručnjaci. Učesnici su dobili priliku da se upoznaju i daju svoj doprinos u okviru panel diskusija, interaktivnih radnih grupa i predavanja tokom ovih dan i po.