Četvrti regionalni forum o vladavini prava za Jugoistočnu Evropu

17 – 18.03.2017- ŠERATON HOTEL, TIRANA

Centralna tema foruma u 2017.godini je bila sloboda izražavanja u skladu sa Članom 10 Evropske konvencije o ljudskim pravima, kao i njen odnos sa pravom na pravično suđenje iz Člana 6 i pravom na poštovanje privatnog života iz Člana 8. Forum je akcenat stavio na sledeća pitanja: slobodu izražavanja i pravosuđe, medijsko izveštavanje o sudskim pitanjima i govor mržnje na internetu, u politici i medijima.

[FinalTilesGallery id='2']

Izveštaj

Četvrti regionalni forum o vladavini prava za Jugoistočnu Evropu je održan od 17. do 18. marta 2017. godine u tiranskom hotelu Šeraton u Albaniji. Ovaj godišnji forum koji AIRE centar i organizacija Civil Rights Defenders organizuju od marta 2014, okuplja više predstavnike najviših sudova, institucija i nevladinih organizacija iz čitavog regiona. Cilj je da se ohrabri regionalna saradnja na polju osnaživanja vladavine prava i poštovanja ljudskih prava, kao i da se državama Jugoistočne Evrope pomogne na njihovom putu ka pridruživanju EU. Činjenica da je ovo već četvrti Forum svedoči o značaju ovog događaja i ukazuje na stalnu, ako ne i sve veću, zainteresovanost za zaštitu vladavine prava i ljudskih prava u regionu. Ovogodišnji forum je organizovan uz podršku Ministarstva spoljnih poslova Velike Britanije, Vlade Švedske, Regionalnog saveta za saradnju i Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) (Nemačke korporacije za međunarodnu saradnju). Fokus četvrtog foruma je bio na slobodi izražavanja u skladu sa Članom 10 Evropske konvencije o ljudskim pravima, kao i na njenom odnosu sa pravom na pravično suđenje iz Člana 6 i pravom na poštovanje privatnog života iz Člana 8. Pravo na slobodu izražavanja predstavlja jedno od fundamentalnih prava demokratskog društva, ali njegov odnos sa drugim gorepomenutim pravima (iako se često dopunjuju) može biti problematičan. Ovi odnosi mogu da predstavljaju poteškoću za domaće sudije i pravnike, ali je uspostavljanje prave ravnoteže od suštinskog značaja za demokratsko društvo. Upravo iz tog razloga je ova tema i izabrana za ovogodišnji forum. Na forumu su bile zastupljene Albanija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Kosovo, Severna Makedonija, Crna Gora i Srbija, kao i Turska i Rusija. Među učesnicima su bile i sadašnje i bivše sudije Evropskog suda za ljudska prava, predsednici i sudije nacionalnih vrhovnih i ustavnih sudova, predsednici i članovi nacionalnih saveta sudstva, direktori pravosudnih akademija i institucija, predstavnici Vlada pred Evropskim sudom za ljudska prava, predstavnici NVO-a i prominentni pravni stručnjaci. Učesnici su dobili priliku da se upoznaju i daju svoj doprinos u okviru panel diskusija, interaktivnih radnih grupa i predavanja tokom ovih dan i po.