Sedmi godišnji regionalni forum o vladavini prava u Jugoistočnoj Evropi

16-17 Oktobar 2020

AIRE centar i organizacija Civil Rights Defenders 16. i 17. oktobra su bili domaćini Sedmog regionalnog Foruma o vladavini prava za Jugoistočnu Evropu. U okviru Foruma organizovana je centralna konferencija na kojoj su učestvovali predsednik Evropskog suda za ljudska prava, Komesarka Saveta Evrope za ljudska prava, kao i sadašnje i bivše sudije Evropskog suda za ljudska prava. U nacionalnim radnim centrima u Beogradu, Podgorici, Prištini, Sarajevu, Skoplju, Tirani i Zagrebu okupili su se predstavnici iz celog regiona, uključujući predsednike i sudije vrhovnih i ustavnih sudova, zaštitnike građana, zastupnike država pred sudom u Strazburu, predstavnike pravosudnih centara/akademija, predstavnike NVO i istaknute pravne stručnjake iz regiona. Tema ovogodišnjeg Foruma je COVID-19 i prava zaštićena Evropskom konvencijom o ljudskim pravima

 

Izveštaj

Centralna konferencija

Beograd

Podgorica

Priština

Sarajevo

Skoplje

Tirana

Zagreb