Forumin VII Rajonal të Sundimit të Ligjit për Europën Juglindore

16-17 tetor 2020

Më 16 dhe 17 tetor 2020, Aire Centre dhe Civil Rights Defenders organizojnë Forumin VII Rajonal të Sundimit të Ligjit për Europën Juglindore. Forumi do të ketë një konferencë qendrore ku do të marrë pjesë Presidenti i Gjykatës Europiane për të Drejtat e Njeriut, Komisioneri për të Drejtat e Njeriut i Këshillit të Europës, si dhe gjyqtarë dhe ish-gjyqtarë të Gjykatës Europiane për të Drejtat e Njeriut. Përfaqësues nga mbarë rajoni do të takohen në sallat e vendeve të tyre në Beograd, Podgoricë, Prishtinë, Sarajevë, Shkup, Tiranë dhe Zagreb ku pjesëmarrës do të jenë Kryetarë të Gjykatave të Larta dhe Gjykatave Kushtetuese nga rajoni, Drejtorë Akademish dhe Institutesh të Trajnimeve Ligjore, dhe zyrtarë qeveritarë pranë Gjykatës së Strasburgut, përfaqësues organizatash joqeveritare dhe ekspertë të shquar ligjorë nga rajoni. Tema e Forumit këtë vit është Covid-19 dhe të drejtat e mbrojtura nga Gjykata Europiane për të Drejtat e Njeriut.

Raporto

Konferenca Qendrore

Beogradi

Podgorica

Prishtinë

Sarajevë

Shkupi

Tirane

Zagreb