Седмиот форум за владеење на правото во Југоисточна Европа

16-17 октомври 2020

На 16 и 17 октомври 2020 година, АИРЕ Центарот и Бранителите на граѓанските права беа домаќин на Седмиот форум за владеење на правото во Југоисточна Европа. Форумот имаше централна конференција, на која присуствуваа претседателот на Европскиот суд за човекови права, комесарот за човекови права на Советот на Европа, судии и поранешни судии на Европскиот суд за човекови права. Претставниците на земјите од регионот се состанаа во националните работни центри во Белград, Подгорица, Приштина, Сараево, Скопје, Тирана и Загреб, за да вклучат претседатели и судии на врховните и уставни судови, правобранители (народни правобранители) и владини агенти пред Судот. во Стразбур, претставници на центри за обука / правни академии, претставници на невладини организации и истакнати правни експерти од регионот.

Извештај

Централна конференција

Белград

Подгорица

Приштина

Сараево

Скопје

Тирана

Загреб