Osmi godišnji Regionalni forum o vladavini prava za Jugoistočnu Evropu

3-4 Septembar 2021

AIRE centar i Civil Rights Defenders će 3. i 4. septembra 2021. biti domaćini Osmog regionalnog foruma o vladavini prava za Jugoistočnu Evropu.

 Forum će obuhvatati centralnu konferenciju u Dubrovniku, na kojoj će učestvovati predsednik Evropskog suda za ljudska prava, sadašnje i bivše sudije tog suda, kao i bivši direktor i sekretar Venecijanske komisije Saveta Evrope. U nacionalnim radnim centrima u Beogradu, Podgorici, Prištini, Sarajevu, Tirani i Zagrebu, će se okupiti predstavnici celog regiona, uključujući predsednike i sudije vrhovnih i ustavnih sudova, ombudsmane, zastupnike država pred sudom u Strazburu, predstavnike pravosudnih centara/akademija i nevladinih organizacija, kao i istaknute pravne stručnjake iz regiona.

 Forum će predstavljati interaktivni skup a učesnici iz regiona će preko video strima imati priliku da se uključe i uživo diskutuju na centralnoj konferenciji i između sebe.

 Održavanje foruma podržavaju Vlada Ujedinjenog Kraljevstva, Vlada Švedske, Fondacija Konrad Adenauer i Ministarstvo spoljnih poslova Kraljevine Holandije.

 Nezavisnost i nepristrasnost pravosuđa 

 Tema ovogodišnjeg foruma je „nezavisnost i nepristrasnost pravosuđa“.

 Razumevanje i ispunjenje zahteva za pravo na raspravu pred nezavisnim i nepristrasnim sudom obrazovanim na osnovu zakona zajemčeno članom 6 Evropske konvencije o ljudskim pravima predstavljaju dva ključna aspekta napora usmerenih na jačanje vladavine prava širom Zapadnog Balkana. 

 Nesporno je da je postojanje nezavisnog i nepristrasnog pravosudnog sistema potrebno kako bi državne vlasti bile pozvane na odgovornost kada njihovi postupci ugrožavaju ili su protivni načelima vladavine prava. Na pitanje o samoj ravnoteži između različitih grana vlasti je, međutim, teže odgovoriti. I ESLJP i Sud pravde EU nastavljaju da razvijaju svoj pristup ovim pitanjima, usled čega je ova tema posebno aktuelna za ovogodišnji forum.

 Forum će predstavljati priliku za sagledavanje ključnih načela i zahteva koje je ESLJP razvio u pogledu prava na raspravu pred nezavisnim i nepristrasnim sudom obrazovanim na osnovu zakona a imajući u vidu najnovije odluke tog suda. Učesnici će imati priliku da razgovaraju o ključnim kriterijumima za utvrđivanje da li je neki sud nezavistan, nepristrasan i obrazovan na osnovu zakona, kao i da analiziraju odnos između nezavisnosti i nepristrasnosti i ostalih članova Konvencije.

Stručnjaci u ovoj oblasti će takođe razgovarati o nekim od ključnih izazova u zaštiti nezavisnosti i nepristrasnosti sudstva u regionu. Konačno, Forum će, kao i uvek, podsticati dijalog i saradnju među stručnjacima u razmatranju najdelotvornijih praktičnih načina kojima zemlje u regionu mogu nastojati da prevaziđu te izazove.

Izveštaj