O Platformi

Regionalni forum o vladavini prava za Jugoistočnu Evropu

 

Regionalni forum o vladavini prava za Jugoistočnu Evropu, koji AIRE Centre (London) i Civil Rights Defenders organizuju od 2014. godine, je jedan od najznačajnijih događaja za sudije, advokate, tužioce i nevladine organizacije Zapadnog Balkana. Cilj foruma, koji se održava jednom godišnje, je da promoviše poštovanje Evropske konvencije o ljudskim pravima, kao i da podstakne regionalnu saradnju i pomogne proces pridruživanja Evropskoj uniji. Forum je jedinstvena prilika za sudije Evropskog suda za ljudska prava iz regiona, predstavnike vrhovnih i ustavnih sudova, pravnih akademija i fakulteta, kao i za članove sudskih saveta, predstavnike zemalja u regionu pred sudom u Strazburu, nevladine organizacije i pravne stručnjake da razgovaraju o nekim od ključnih pitanja sa kojima se zemlje Balkana suočavaju kada je u pitanju zaštita ljudskih prava.

 

Platforma o vladavini prava na Zapadnom Balkanu

 

Platforma o vladavini prava na Zapadnom Balkanu nastala je iz potrebe za regionalnom razmenom informacija o stanju vladavine prava u regionu, kao i o različitim praksama i iskustvima u zemljama Zapadnog Balkana. Platforma pruža informacije o vladavini prava i zaštiti prava pojedinaca u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Kosovu, Severnoj Makedoniji, Crnoj Gori i Srbiji. Osnovni ciljevi platforme su da promoviše poštovanje i zaštitu Evropske konvencije o ljudskim pravima i drugih ključnih međunarodnih dokumenata pred domaćim sudovima; poboljša kapacitete pravnika i zaposlenih u pravosuđu kako bi se ispunili uslovi vladavine prava neophodni za članstvo u Evropskoj uniji i promoviše regionalnu saradnju i razmenu iskustava pravnih institucija širom regiona.

O organizaciji Civil Rights Defenders

Civil Rights Defenders je nezavisna ekspertska organizacija koja radi za ljude čija se građanska i politička prava krše ili su u opasnosti da budu prekršena. Smatramo da je svet u kojem se sloboda i prava ljudi poštuju bezbedniji svet. Vizija koju Civil Rights Defenders teži da ostvari kroz svoj rad jeste miroljubiv i siguran svet u kome su sloboda i pravda dostupni svima. Kako bi ovo postigli, radimo na tome da ljudima obezbedimo pristup građanskim i političkim pravima koje su njihove države obavezne da im pruže.

 

Ovaj posao obavljamo sami i u saradnji sa lokalnim braniteljima ljudskih prava koji su blizu ljudi čija prava se krše. Civil Rights Defenders teži da osnaži branitelje ljudskih prava u diktaturama i zemljama koje su bile pod autoritativnim režimom ili zahvaćene ratnim sukobima.

 

Verujemo da je svim zemljama potrebno jako građansko društvo koje nadzire one na vlasti kako bi razvoj države nastavio da se odvija u pozitivnom pravcu. Upravo stoga se kombinuje rad u oblasti ljudskih prava sa osnaživanjem lokalnih partnera.

 

Više o ovome pročitajte na crd.org

O AIRE centru

AIRE centar je nevladina organizacija koja promoviše svest o pravima zagarantovanim evropskim zakonima i daje podršku žrtvama kršenja ljudskih prava. Međunarodni tim advokata pruža informacije, podršku i savete o pravnim standardima Evropske unije i Saveta Evrope. Centar ima bogato iskustvo u podnošenju tužbi Evropskom sudu za ljudska prava u Strasburgu jer je učestvovao u preko 150 slučajeva. Tokom poslednje dve decenije, AIRE centar je bio organizator i učesnik čitavog niza seminara u Centralnoj i Istočnoj Evropi namenjenih advokatima, sudijama, državnim zvaničnicima i nevladinim organizacijama.

 

AIRE Centar se naročito fokusirao na zemlje Zapadnog Balkana, gde već petnaestak godina sprovodi niz dugoročnih programa na polju vladavine prava u saradnji sa lokalnim institucijama i sudovima. Naš cilj u okviru ovih programa je bio da promovišemo implementaciju Evropske konvencije o ljudskim pravima na nacionalnom nivou, da potpomognemo process evropskih integracija osnaživanjem temelja vladavine prava i ohrabrimo regionalnu saradnju između sudija i pravnika.

 

Više o ovome pročitajte na airecentre.org