Pregled presuda Evropskog suda za ljudska prava – Albanija

Ovaj dokument predstavlja presude Evropskog suda za ljudska prava u odnosu na Republiku Albaniju, a koje su donete od momenta kad je ta država ratifikovala Konvenciju, dana 02.10.1996. Do 31.12. 2016. godine, Sud je doneo 70 presuda i 62 odluke koje se odnose na Albaniju.

echr-alb