Albanija se suočava s nekoliko značajnih izazova u unapređivanju prava žena.

Konvencija o eliminaciji svih oblika diskriminacije protiv žena (CEDAW) je međunarodni sporazum koji ima za cilj promoviranje i zaštitu prava žena i djevojčica širom svijeta. Albanija, kao jedna od država potpisnica CEDAW-a, u januaru 2021. godine, podnijela je svoj Peti periodični izvještaj prema Članku 18 CEDAW-a, koji je trebao biti podnesen 2020. godine. U oktobru 2023. godine, Odbor za eliminaciju diskriminacije protiv žena zaključio je razmatranje petog periodičnog izvještaja za Albaniju.

Općenito, podnošenje izvještaja služi u nekoliko važnih namjena jer pokazuje predanost Albanije ispunjavanju svojih međunarodnih obaveza i promicanju rodne ravnopravnosti. Dobrovoljnim učešćem u ovom procesu izvještavanja, država ističe svoju posvećenost rješavanju pitanja rodne diskriminacije i nasilja nad ženama i djevojčicama. Izvještaj pruža priliku za predstavljanje zakonodavnih reformi, strateških inicijativa i praktičnih mjera koje su poduzete u cilju promicanja osnaživanja žena i rodne ravnopravnosti u državi.

U izvještaju se ističe da je Albanija ostvarila značajan napredak u različitim područjima u vezi s pravima žena. Država je poduzela korake za izmjenu i ažuriranje svog pravnog okvira kako bi se bolje uskladila s principima CEDAW-a. Reforme su poboljšale pravni status žena, baveći se pitanjima poput porodičnog nasilja, seksualnog uznemiravanja i rodno zasnovane diskriminacije, te su ostvarile značajan napredak u povećanju zastupljenosti žena na političkim i odlučivačkim ulogama, s mjerama usmjerenim na poboljšanje ženskog političkog učešća i vodstva. Izvještaj prepoznaje da država ulaže napore u poboljšanje pristupa žena obrazovanju i mogućnosti zapošljavanja, čime se promiče njihovo ekonomsko i društveno osnaživanje, te su implementirane sveobuhvatne mjere za suzbijanje rodno zasnovanog nasilja, uključujući uspostavljanje skloništa za žrtve i pokretanje kampanja za podizanje svijesti.

Uprkos postignutom napretku, država se i dalje suočava s nekoliko značajnih izazova u unapređivanju prava žena. Izvještaj prepoznaje da rodno zasnovano nasilje i dalje predstavlja značajan problem u Albaniji, s izazovima u sprečavanju, procesuiranju i pružanju podrške žrtvama. Što se tiče ekonomskog osnaživanja, žene u Albaniji i dalje se suočavaju s preprekama vezanim uz ekonomsko osnaživanje i jednake mogućnosti na tržištu rada, posebno žene koje žive u ruralnim područjima.

Duboko ukorijenjene tradicionalne norme i stereotipi i dalje utječu na rodne uloge i očekivanja, doprinoseći diskriminaciji žena. Problemi vezani uz intersekcionalnost i dalje postoje, jer  Albanija treba adresirati i specifične probleme s kojima se suočavaju marginalizirane skupine žena, poput Romkinja i LGBT+ osoba, te osigurati njihovu potpunu inkluziju i zaštitu. Mnoge nevladine organizacije se zalažu za uspostavu nacionalnog ureda za unapređenje rodne ravnopravnosti na centralnim/lokalnim nivoima, budući da se vjeruje da bi to moglo potaknuti i pravilno adresirati mnoga ključna pitanja s kojima se suočavaju žene i nebinarne osobe.