Pregled presuda Evropskog suda za ljudska prava – Bosna i Hercegovina

Ovaj dokument predstavlja presude i odabrane odluke Evropskog suda za ljudska prava u odnosu na Bosnu i Hercegovinu, a koje su donete od momenta kad je ta država ratifikovala Evropsku konvenciju o ljudskim pravima i osnovnim slobodama, dana 12.07.2002. Do 31.12.2016. godine, Sud je doneo 45 presuda i 76 odluka o dopuštenosti koje se odnose na Bosnu i Hercegovinu.

echr-bih