Групата на држави против корупцијата (ГРЕКО) го објави на 06.02.2020 год. својот Втор извештај за усогласеност во рамките на  четвртиот круг на оценка на Црна Гора (за спречување на корупцијата...

Мисијата на ОБСЕ во Босна и Херцеговина (БиХ) денеска во Сараево го претстави својот втор извештај за следење на случаите на корупција пред судовите во БиХ. Во извештајот се заклучува...

ГРЕКО, Органот за борба против корупција на Советот на Европа, го објави Осумнаесеттиот општ извештај за активностите во 2017 година. Извештајот дава податоци за корупцијата во Европа и Соединетите Американски Држави...