„Заштитата на човековите права во Европа претрпе сериозни назадувања во 2022 година“, рече Комесарката за човекови права на Советот на Европа, Дуња Мијатовиќ, презентирајќи го својот Годишен извештај. Извештајот во голема...

Дуња Мијатовиќ, Комесарка за човекови права на Советот на Европа, го осуди насилството врз припадниците на ЛГБТ заедницата во Република Српска и истакна дека е крајно време властите да ги...

Фронтекс, Европската агенција за гранична и крајбрежна стража, ќе обезбеди оперативна поддршка во управувањето со границите на Северна Македонија, „целосно почитувајќи ги основните права“, врз основа на договор усвоен од...

Во предметот В.О. и други против Унгарија (претставка бр. 36896/18, 25.8.2022 година), Судот заклучи дека дошло до повреда на член 3 (забрана на мачење) и на член 5 ставови 1...

Во предметот Сафи и други против Грција (претставка бр. 5418/15, 7.7.2022 година), Европскиот суд за човекови права едногласно оцени дека дошло до повреда на член 2 (право на живот) и...

Во предметот Х.М. и други против Унгарија (претставка бр. 38967/17, 2.6.2022 година) Европскиот суд за човекови права едногласно одлучи дека дошло до: повреда на член 3 (забрана на на нечовечко...

Во анализата на БИРН објавена на 1 февруари 2022 година се предупредува дека и покрај резолуцијата на Европскиот парламент, апелот на ОН и доказите собрани од медиумите и невладините организации,...

Во предметот Ал Ало против Словачка (жалба бр. 32084/19, 10.02.2022) Европскиот суд за човекови права едногласно одлучи дека дошло до повреда на член 6 §§ 1 и 3 (г) (право...

Human Rights Watch објави изјава за депортација на политички дисидент во Бахреин на 24 јануари 2022 година од страна на српските власти и покрај наредбата на Европскиот суд за човекови...

Европскиот комитет за спречување на мачење и нечовечко или понижувачко постапување или казнување (КПТ) објави извештај за својата ad hoc посета на Хрватска од 10 до 14 август 2020 година....