U slučaju Strazimiri protiv Albanije (predstavka br. 34602/16, od  21.01.2020. godine) Evropski sud za ljudska prava („ESLJP“) jednoglasno je utvrdio da je postojalo: kršenje člana 3 (zabrana nečovečnog ili ponižavajućeg...

U slučaju Sh.D. i drugi protiv Grčke, Austrije, Hrvatske, Mađarske, Severne Makedonije, Srbije i Slovenije (predstavka br. 14165/16 od 13.06.2019. godine) Evropski sud za ljudska prava („ESLJP“), jednoglasno je: proglasio...