U slučaju Sh.D. i drugi protiv Grčke, Austrije, Hrvatske, Mađarske, Severne Makedonije, Srbije i Slovenije (predstavka br. 14165/16 od 13.06.2019. godine) Evropski sud za ljudska prava („ESLJP“), jednoglasno je: proglasio...