Pregled presuda Evropskog suda za ljudska prava – Hrvatska

Ovaj dokument predstavlja presude i odabrane odluke Evropskog suda za ljudska prava u odnosu na Hrvatsku, a koje su donete od momenta kad je ta država ratifikovala Evropsku konvenciju o ljudskim pravima i osnovnim slobodama, dana 05.11.1997. Do 31.12.2016. godine, Sud je doneo 349 presuda i 642 odluke o dopuštenosti koje se odnose na Hrvatsku.

echr-cro