Skorašnja praksa Evropskog suda za ljudska prava u odnosu na Albaniju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Severnu Makedoniju, Crnu Goru i Srbiju

Praksa Evropskog suda za ljudska prava s fokusom na 2018. godinu: Albanija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Severna Makedonija i Srbija

Pregled presuda Evropskog suda za ljudska prava – Albanija

Ovaj dokument predstavlja presude Evropskog suda za ljudska prava u odnosu na Republiku Albaniju, a koje su donete od momenta kad je ta država ratifikovala Konvenciju, dana 02.10.1996. Do 31.12. 2016. godine, Sud je doneo 70 presuda i 62 odluke koje se odnose na Albaniju.

echr-alb
echr-bih

Pregled presuda Evropskog suda za ljudska prava – Bosna i Hercegovina

Ovaj dokument predstavlja presude i odabrane odluke Evropskog suda za ljudska prava u odnosu na Bosnu i Hercegovinu, a koje su donete od momenta kad je ta država ratifikovala Evropsku konvenciju o ljudskim pravima i osnovnim slobodama, dana 12.07.2002. Do 31.12.2016. godine, Sud je doneo 45 presuda i 76 odluka o dopuštenosti koje se odnose na Bosnu i Hercegovinu.

Pregled presuda Evropskog suda za ljudska prava – Hrvatska

Ovaj dokument predstavlja presude i odabrane odluke Evropskog suda za ljudska prava u odnosu na Hrvatsku, a koje su donete od momenta kad je ta država ratifikovala Evropsku konvenciju o ljudskim pravima i osnovnim slobodama, dana 05.11.1997. Do 31.12.2016. godine, Sud je doneo 349 presuda i 642 odluke o dopuštenosti koje se odnose na Hrvatsku.

echr-cro
echr-mak

Pregled presuda Evropskog suda za ljudska prava – Makedonija

Ovaj dokument predstavlja presude Evropskog suda za ljudska prava u odnosu na Makedoniju, a koje su donete od momenta kad je ta država ratifikovala Evropsku konvenciju o ljudskim pravima i osnovnim slobodama, dana 10.04.1997. Do 2016. godine, Sud je doneo 133 presude i 410 odluka o dopuštenosti koje se odnose na Makedoniju, gde je samo tokom 2016. godine doneseno 12 presuda i 22 odluke.

Pregled presuda Evropskog suda za ljudska prava – Crna Gora

Ovaj dokument predstavlja presude i odabrane odluke Evropskog suda za ljudska prava u odnosu na Crnu Goru. Crna Gora je ratifikovala Evropsku konvenciju o ljudskim pravima i osnovnim slobodama 06.06. 2006. godine, tri dana nakon što je postala nezavisna država. Snosi obavezu poštovanja odredbi Konvencije od dana ratifikacije Konvencije od strane bivše državne zajednice Srbije i Crne Gore, tj. 03.03. 2004. Do 31.12.2016. godine, Sud je doneo 24 presude i 34 odluke o dopupštenosti koje se odnose na Crnu Goru.

echr-mne
echr-srb

Pregled presuda Evropskog suda za ljudska prava – Srbija

Ovaj dokument predstavlja presude Evropskog suda za ljudska prava u odnosu na Srbiju, a koje su donete od momenta kad je ta država ratifikovala Evropsku konvenciju o ljudskim pravima i osnovnim slobodama, dana 03.03.2004. Do 31.12.2016. godine, Sud je doneo 153 presude i 492 odluke o dopuštenosti koje se odnose na Srbiju.

Pregled presuda Evropskog suda za ljudska prava – LGBT

presuda lgbt
presuda romi

Pregled presuda Evropskog suda za ljudska prava – romska zajednica