Pregled presuda Evropskog suda za ljudska prava – Makedonija

Ovaj dokument predstavlja presude Evropskog suda za ljudska prava u odnosu na Severnu Makedoniju, a koje su donete od momenta kad je ta država ratifikovala Evropsku konvenciju o ljudskim pravima i osnovnim slobodama, dana 10.04.1997. Do 2016. godine, Sud je doneo 133 presude i 410 odluka o dopuštenosti koje se odnose na Severnu Makedoniju, gde je samo tokom 2016. godine doneseno 12 presuda i 22 odluke.

echr-mak