Neefikasan zvanični odgovor vlasti na nasilje nad ženama

U slučaju Tershana protiv Albanije (predstavka br. 48756/14 od 04.08.2020. godine) Evropski sud za ljudska prava („ESLJP“) jednoglasno je presudio da nije bilo kršenja člana 2 (pravo na život) Evropske konvencije o ljudskim pravima („Konvencija“) i da je došlo do kršenja člana 2 (u pogledu efikasne istrage) Konvencije.

Slučaj se odnosio na napad kiselinom podnositeljke predstavke 2009. godine. Podnositeljka predstavke se šetala ulicom u Tirani kada je neidentifikovani napadač bacio kiselinu na nju. U kritičnom stanju je odvedena u bolnicu, sa 25 posto opekotina na licu i gornjem delu tela. Ubrzo nakon napada, otišla je u Italiju na specijalističko lečenje, podvrgnuvši se najmanje 14 operacija između 2009. i 2012. godine. Nadležni organi krivičnog gonjenja su odmah otvorili istragu. Podnositeljka predstavke je u svojoj izjavi, navela da nije prepoznala svog napadača, ali da sumnja da je napad organizovao njen bivši suprug, koji je u prošlosti bio nasilan prema njoj i pretio da će je ubiti. 

ESLJP je utvrdio da država ne može biti odgovorna za ovaj napad. U slučaju da je država bila svesna rizika za podnositeljku predstavke, moglo bi se govoriti o obavezi države da preduzime preventivne mere. U ovom slučaju su, međutim, domaće vlasti saznale za nasilno ponašanje bivšeg supruga podnositeljke predstavke tek nakon incidenta. Prema tome, nisu mogli biti odgovorni za napad.

S druge strane, istraga je imala obeležja rodno zasnovanog nasilja i zbog toga su vlasti trebale da reaguju s posebnom pažnjom, međutim vlasti nisu uspele ni da identifikuje supstancu koja je korišćena za napad na podnositeljku predstavke. Štaviše, istraga je prekinuta tokom 2010. godine, bez identifikovanja odgovorne osobe, a podnositeljki predstavke nije dat nikakav podatak o napretku istrage, uprkos njenim ponovljenim zahtevima. ESLJP nije mogao prihvatiti u takvim okolnostima da je odgovor vlasti na napad podnositeljke predstavke bio efikasan. Stoga je došlo do povrede člana 2 postupka.

Preuzeto sa zvaničnog sajta Evropskog suda za ljudska prava