Zahtev da zatvorenici pismenu dokažu svoju veru nije u skladu sa Konvencijom

U slučaju Neagu protiv Rumunije (predstavka br. 21969/15 od 10.11.2020. godine), Evropski sud za ljudska prava (“ESLJP”) je većinom zaključio da je došlo do kršenja člana 9 (pravo na slobodu…

Prihvatanje dokaza pribavljenih mučenjem i zlostavljanjem od strane privatnih lica

U slučaju Ćwik protiv Poljske (predstavka br. 31454/10 od 05.11.2020. godine), Evropski sud za ljudska prava (“ESLJP”) sa pet glasova za i dva protiv je utvrdio povredu člana 6 stav…

Povreda prava na privatni žitvot zbog nemogućnost priznavanja očinstva

U slučaju Koychev protiv Bugarske (predstavka br. 32495/15 od 13.10.2020. godine), Evropski sud za ljudska prava („ESLJP“) jednoglasno je zaključio da je došlo do kršenja člana 8 (pravo na poštovanje…

Izveštaj o stanju ljudskih prava u Srbiji u 2020. Godini

Beogradski centar za ljudska prava je objavio Izveštaj o stanju ljudskih prava u Srbiji u prvoj polovini 2020. Godine („Izveštaj“), koji ima poseban osvrt na poštovanje ljudskih prava u vreme…

Uticaj virusa COVID-19 na LGBTI zajednice

Evropski ogranak Međunarodne lezbijske, gej, biseksualne, trans i interseks asocijacije Evrope (“ILGA-Evropa”) objavio je izveštaj pod naslovom „Uticaji COVID-19 na LGBTI zajednice u Evropi i centralnoj Aziji: Izveštaj o brzoj…

Diskriminacija na osnovu pola u pogledu prava na porodičnu penziju

U slučaju B. protiv Švajcarske (predstavka br. 78630/12 od 20.10.2020. godine) Evropski sud za ljudska prava („ESLJP“) jednoglasno je utvrdio da je došlo do kršenja člana 14. (zabrana diskriminacije), u…

Nema diskriminacije trudnice u radu

U slučaju Napotnik protiv Rumunije (predstavka br. 33139/13 od 20.10.2020. godine) Evropski sud za ljudska prava (“ESLJP”) jednoglasno je utvrdio da nije bilo kršenja člana 1. Protokola br. 12 (opšta…

Zemlje jugoistočne Evrope najmanje su otvorene za prihvat migranata

Američka analitička kompanija Gallup objavila je novo istraživanje 23. septembra 2020. godine, prema kojem istraživanju, zemlje iz jugoistočne Evrope najmanje prihvataju migrante, među zemljama iz celog sveta. Najniža ocena u…

Nedovoljna zaštita zaštićenih svedoka

Pružanje efikasne zaštite i podrške svedocima u kontekstu ratnih krivičnih postupaka ključno je za borbu protiv nekažnjavanja za zločine počinjene tokom ratova 1990-ih u bivšoj Jugoslaviji. Međutim, u lokalnim medijima…

Izveštaj o procesuiranju predmeta ratnih zločina u BiH

Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini (BiH) predstavila je u Sarajevu izveštaj sudije Joanne Korner o procesuiranju predmeta ratnih zločina na državnom nivou u BiH. Izveštaj analizira stepen sprovođenja preporuka…