Pregled presuda Evropskog suda za ljudska prava – Srbija

Ovaj dokument predstavlja presude Evropskog suda za ljudska prava u odnosu na Srbiju, a koje su donete od momenta kad je ta država ratifikovala Evropsku konvenciju o ljudskim pravima i osnovnim slobodama, dana 03.03.2004. Do 31.12.2016. godine, Sud je doneo 153 presude i 492 odluke o dopuštenosti koje se odnose na Srbiju.

echr-srb