Европскиот регион на Меѓународната асоцијација на лезбејки, хомосексуалци, бисексуалци, транссексуалци и интерсексуалци („ИЛГА Европа“) објави извештај под наслов „Влијанија на КОВИД-19 врз ЛГБТИ заедниците во Европа и Централна Азија: Извештај...

Невладините организации изразија загриженост за решенијата содржани во Предлог-законот за бесплатна правна помош. Повеќе од 12 години се чекаше на донесување на Законот за бесплатна правна помош. За тоа време, правниците...