Белградскиот центар за човекови права (БЦЧР) го објави својот Извештај за состојбата на човековите права во Србија во првата половина на 2020 година, во кој фокусот се става на почитувањето...

Европскиот регион на Меѓународната асоцијација на лезбејки, хомосексуалци, бисексуалци, транссексуалци и интерсексуалци („ИЛГА Европа“) објави извештај под наслов „Влијанија на КОВИД-19 врз ЛГБТИ заедниците во Европа и Централна Азија: Извештај...

Албанија, како и многу земји во светот во ова време на пандемија, се соочува со предизвикот да воспостави правична рамнотежа помеѓу заштитата на здравјето, минимизирањето на економските и социјалните потешкотии...

Генералниот секретар на Советот на Европа, Марија Пејчиновиќ Буриќ, издаде прирачник за почитување на човековите права, демократијата и владеењето на правото за време на кризата предизвикана од КОВИД-19 за сите...

„Светскиот извештај 2020“ на организацијата Human Rights Watch е годишен преглед на состојбата со човековите права во светот кој покрива 100 земји и територии во светот, а се однесува на...

Во својот Глобален извештај за 2019 година, Хјуман рајтс воч наведува дека балканските земји минатата година постигнале само скромен напредок во областа на човековите права, наведувајќи го како причина недостатокот...

Советот за човекови права на ОН на својот 38-ти состанок во Женева го усвои извештајот на Работната група за Универзалниот периодичен преглед за Србија (УПП). Србија мина низ третиот циклус на...

Европската комисија за превенција на мачење и нехуман или понижувачки третман или казнување (КПТ), на 21 јуни 2018 година објави извештај за својата ад хок посета на Србија, којашто се...