Kršenja digitalnih prava proširila su se u centralnoj i jugoistočnoj Evropi tokom pandemije koronavirusa, pri čemu je više od polovine povreda uključivalo propagandu, dezinformacije ili objavljivanje neproverenih informacija. Prema izveštaju Balkan...

U slučaju Kušić i drugi protiv Hrvatske (predstavka br. 71667/17, od 16.01.2019. godine) Evropski sud za ljudska prava („ESLJP“) jednoglasno je proglasio predstavku neprihvatljivom. Podnosioci predstavke Zdravka Kušić, Bojan Kušić i...