O Forumu o vladavini prava  

Uspostavljanje ravnoteže između zaštite podataka i transparentnog pravosuđa: Evropski pravni okvir 

Deseti godišnji regionalni Forum o vladavini prava za Jugoistočnu Evropu, koji organizuju AIRE centar i Civil Rights Defenders, održaće se u Sarajevu, u Bosni i Hercegovini, od 10. do 11. novembra 2023. godine. Događaj je podržan od strane Side i Vlade Ujedinjenog Kraljevstva.

Regionalni Rule of Law Forum je jedan od najznačajnijih događaja u godini za predstavnike/ce pravosuđa, advokate/ice, pravnike/ce i nevladine organizacije na Zapadnom Balkanu. Cilj foruma je unapređenje primene Evropske konvencije o ljudskim pravima na nacionalnom nivou, poticanje regionalne saradnje i podrška procesu EU integracija u regiji.

Tema ovogodišnjeg foruma je “Uspostavljanje ravnoteže između zaštite podataka i transparentnog pravosuđa: Evropski pravni okvir”. Fokus diskusija će biti zaštita Člana 8, prava na poštovanje privatnog i porodičnog života u kontekstu sudskih postupaka, uzimajući u obzir mere zaštite predviđene Članom 6, pravo na pravično suđenje. Ovo uključuje balansiranje obaveze sudske transparentnosti sa obavezom zaštite prava na privatni život u sudskom postupku, razmotrivši kada je prihvatljivo ili obavezno anonimizirati presude, te kada i da li je dozvoljeno priznati i/ili se osloniti na dokaze presretene elektronskom komunikacijom. Ove teme su aktuelne u Evropi s obzirom na to da tehnologija svakodnevno napreduje, time transformišući način istraživanja i procesuiranja zločina, kao i vođenja sudskih postupaka.

GALERIJA

NOVOSTI

O NAMA

The Rule of Law Platform for Western Balkans provides comprehensive insight into the rule of law and protection of individual rights in Albania, Bosnia and Herzegovina, Kosovo, Macedonia, Montenegro and Serbia.