O Forumu o vladavini prava  

Osmi godišnji Forum o vladavini prava za Jugoistočnu Evropu, čiji su domaćini bili AIRE centar i Civil Rights Defenders, održan je 3. i 4. septembra 2021. godine.

U okviru Foruma je održana centralna konferencija u Dubrovniku, na kojoj su učestvovali predsednik Evropskog suda za ljudska prava Robert Spano, sadašnje i bivše sudije Evropskog suda za ljudska prava, kao i bivši direktor i sekretar Venecijanske komisije Saveta Evrope. U nacionalnim radnim centrima u Beogradu, Podgorici, Prištini, Sarajevu, Skopju, Tirani i Zagrebu se okupilo više od 120 predstavnika iz celog regiona, uključujući  predsednike i sudije vrhovnih i ustavnih sudova, ombudsmane, zastupnike država pred sudom u Strazburu, predstavnike pravosudnih centara/akademija i nevladinih organizacija, kao i istaknute pravne stručnjake iz regiona. 

 Rad Foruma su podržali Fondacija Konrad Adenauer i Vlade Ujedinjenog Kraljevstva i Švedske.

Nezavisnost i nepristrasnost pravosuđa 

Tema ovogodišnjeg Foruma bila je „nezavisnost i nepristrasnost pravosuđa“.  

Razumevanje i ispunjenje zahteva vezanih za pravo na raspravu pred nezavisnim i nepristrasnim sudom obrazovanim na osnovu zakona zajemčeno članom 6 Evropske konvencije o ljudskim pravima predstavljaju dva ključna aspekta napora usmerenih na jačanje vladavine prava širom Zapadnog Balkana. 

 Predsednik Spano je u svom uvodnom govoru naglasak stavio na vitalnost ovog načela, pri čemu je upozorio na aktuelne pretnje nezavisnosti i nepristrasnosti pravosuđa širom Evrope.

Sadašnje i bivše sudije ESLJP su tokom tri panel diskusije:

  • Sagledali ključna načela i zahteve koje je ESLJP razvio u pogledu prava na suđenje pred nezavisnim i nepristrasnim sudom obrazovanim na osnovu zakona, pri čemu su u obzir uzeli i novine u praksi Suda.
  • Razmotrili odnos između prava na nezavisno i nepristrasno pravosuđe iz člana 6 i zaštite prava zajemčenih svim ostalim članovima Konvencije.
  • Preporučili ključne praktične mere za zaštitu nezavisnosti i nepristrasnosti sudstva. 

Učesnicima se obratio i Thomas Markert, bivši direktor i sekretar Venecijanske komisije Saveta Evrope, koji je u svojoj prezentaciji govorio o ulozi Venecijanske komisije u zaštite sudske nezavisnosti. 

Forum je, kao i uvek, predstavljao interaktivni skup a učesnici širom regiona bili su povezani posredstvom video linka. Stoga je posle svake prezentacije sledila bogata diskusija između nacionalnih radnih centara i učesnika centralne konferencije o načinima primene i sprovođenja načela istaknutih tokom panel diskusija u konkretnom kontekstu zemalja regiona. Učesnici su sagledali neke od ključnih izazova sa kojima se suočava zaštita nezavisnosti i nepristrasnosti pravosuđa u regionu, kao i neke od najdelotvornijih praktičnih načina na koje bi se oni mogli prevazići. 

GALERIJA

NOVOSTI

O NAMA

The Rule of Law Platform for Western Balkans provides comprehensive insight into the rule of law and protection of individual rights in Albania, Bosnia and Herzegovina, Kosovo, Macedonia, Montenegro and Serbia.

Contact us