Договорот меѓу Италија и Албанија, објавен на 6 ноември 2023 година и проследен со одобрување од албанскиот парламент и италијанскиот Сенат, покренува значителна загриженост за човековите права, како што беше...

Европскиот суд за човекови права едногласно утврди дека во предметот „Вучковиќ против Хрватска“ (жалба бр. 15798/20, 12.12.2023 год.) имало повреда на членот 3 (забрана за нечовечко и понижувачко постапување) и...

Преку историска одлука (C-621/21), Европскиот суд на правдата (ЕСП) го прошири азилот како заштита за жените кои се соочуваат со родово-засновано насилство, со тоа потврдувајќи дека жените може да бидат...

На 25 јануари 2024 година, Европскиот комитет за спречување тортура и нечовечко или понижувачко постапување или казнување го објави својот извештај по посетата на Србија во март 2023 година. Неговиот...

Со историска одлука, турскиот Уставен суд неодамна го укина членот 187 од граѓанскиот законик, ставајќи крај на условот жените да го усвојуваат презимето на својот сопруг при стапување во брак....

Во неодамнешниот предмет Ковачевиќ против Босна и Херцеговина (претставка бр. 43651/22, 29.8.2023 година), Европскиот суд за човекови права со шест гласа „за“ пресуди дека имало прекршувања на член 1 од...

Кон крајот на 2023 година, Балканот се најде во мрежа на дигитално погрешно водена комуникација, карактеризирана со наплив на дезинформации, родовo условени напади и сајбер закани. Неколку земји доживеаа наплив...

Во предметот Вукушиќ против Хрватска (претставка бр. 37522/16), Европскиот суд за човекови права утврди повреда на членот 3 (нечовечно и понижувачко постапување) од Европската конвенција за човекови права. Вукушиќ, кој одлежал...

Европскиот суд за човекови права донесе решение во врска со предметот покренат против Северна Македонија од страна на 10 лица. Тие ја тужеле земјата затоа што не ги обесштетила во...

Комесарката за човекови права на Советот на Европа, Дуња Мијатовиќ, неодамна објави извештај во кој ја оценува состојбата на транзициската правда во поранешна Југославија. Ова доаѓа една деценија по првичниот...