Договорот меѓу Италија и Албанија, објавен на 6 ноември 2023 година и проследен со одобрување од албанскиот парламент и италијанскиот Сенат, покренува значителна загриженост за човековите права, како што беше...

Договорот меѓу Италија и Албанија, објавен на 6 ноември 2023 година и проследен со одобрување од албанскиот парламент и италијанскиот Сенат, покренува значителна загриженост за човековите права, како што беше...

Европскиот суд за човекови права едногласно утврди дека во предметот „Вучковиќ против Хрватска“ (жалба бр. 15798/20, 12.12.2023 год.) имало повреда на членот 3 (забрана за нечовечко и понижувачко постапување) и...

На 25 јануари 2024 година, Европскиот комитет за спречување тортура и нечовечко или понижувачко постапување или казнување го објави својот извештај по посетата на Србија во март 2023 година. Неговиот...

Во неодамнешниот предмет Ковачевиќ против Босна и Херцеговина (претставка бр. 43651/22, 29.8.2023 година), Европскиот суд за човекови права со шест гласа „за“ пресуди дека имало прекршувања на член 1 од...

Во предметот Вукушиќ против Хрватска (претставка бр. 37522/16), Европскиот суд за човекови права утврди повреда на членот 3 (нечовечно и понижувачко постапување) од Европската конвенција за човекови права. Вукушиќ, кој одлежал...

Европскиот суд за човекови права донесе решение во врска со предметот покренат против Северна Македонија од страна на 10 лица. Тие ја тужеле земјата затоа што не ги обесштетила во...

Предметот Ника против Албанија, за кој Судот одлучуваше на 14 ноември 2023 година, се однесува на неоправданата употреба на смртоносна сила од агенти на албанската држава за време на политички...

Во предметот С.Е. против Србија (претставка бр. 61365/16, 11.7.2023 година) Европскиот суд за човекови права едногласно утврди повреда на член 2 став 2 од Протоколот бр. 4 од Европската конвенција...

Комесарката за човекови права на Советот на Европа, Дуња Мијатовиќ, неодамна објави извештај во кој ја оценува состојбата на транзициската правда во поранешна Југославија. Ова доаѓа една деценија по првичниот...