Првата национална симулација за итни случаи за сузбивање на кибернетички инциденти и безбедносни инциденти од областа на информатичко-компјутерските технологии на национално и меѓународно ниво се одржа на 8 мај 2018...