Експертите за човекови права на ОН ја повикаа организацијата да преземе итни мерки за обезбедување на правда и правни лекови за раселените малцински заедници, кои беа сместени во камповите на...

На конференцијата која се одржа во Парламентарното собрание на Босна и Херцеговина во јуни, 2017 година, оценет е напредокот во остварување на социјалните и економските права во текот на Сараевскиот...