Седми регионален форум за владеење на правото за Југоисточна Европа
Ковид-19 и Европската конвенција за човекови права

АГЕНДА

Петок 16 Октомври 2020

09h30

Сесија за отворање н Форумот

Поздравно обраќање на организаторите и воведни излагања на Форумот 

Билјана Брејтвејт, Програмска директорка за Западен Балкан, AIRE Центар 

Горан Милетиќ, Директор за Европа, Civil Rights Defenders

Поздравен говор од поддржувачите на форумот

Хартмут Ранк, Директор на Програмата за владеење на правото за Југоисточна Европа, Konrad Adenauer Stiftung

10h00

ЕКЧП и пандемијата – владеењето на правото како ѕвезда-водилка на системот на Конвенцијата

Роберт Спано, Претседател на Европскиот суд за човекови права

10h25

Почитување на човековите права во време на јавна здравствена криза

Дуња Мијатовиќ, Комесарка за човекови права на Советот на Европа

10h50

Пауза

11h15

Конвенциски права погодени од пандемијата Ковид-19 и од одговорите на државите на пандемијата, вклучувајќи и дискусија за позитивните и негативните обврски на државите

Панел дискусија

Модератори: судијата Тим Ајке и Билјана Брејтвејт

Панелисти: Судии и поранешни судии на Европскиот суд за човекови права

Судија Јован Илиевски: Позитивни обврски на државите во однос на правото на живот

Судијка Ивана Јелиќ: Позитивни обврски за државите во однос на забраната на мачење, нечовечко или понижувачко постапување

Леди Бјанку (поранешен судија): Право на слобода и безбедност и право на слобода на движење

Судија Пол Леменс: Надминување на предизвиците за правилното функционирање на судството за време на пандемија

12h45

Пауза

14h00

Конвенциски права погодени од пандемијата Ковид-19 и од одговорите на државите на пандемијата, вклучувајќи и дискусија за позитивните и негативните обврски на државите (продолжение)

Панел дискусија

 

Модератор: Претседателот на ЕСЧП, Роберт Спано   

Панелисти: Судии на Европскиот суд за човекови права

 

Судија Даријан Павли: Право на почитување на приватниот живот и слобода на вероисповед

Судијка Ања Зајберт-Фор: Слобода на изразување и собирање

Судијка Ксенија Турковиќ: Право на образование, право на сопственост и право на слободни избори 

Судија Тим Ајке: Принципи на законитост и пропорционалност

Судија Фарис Вехабовиќ: Отстапувања (дерогации) од Конвенцијата во итни случаи

15h30

Крај на првиот ден

(Форумот продолжува во регионалните градски центри до 17 часот со модерирана дискусија на тема „Ефектот на пандемијата Ковид-19 врз заштитата на човековите права во земјите од регионот“)

Сабота 17 Октомври 2020

09h30

Преглед на состојбата на Западниот Балкан

Повратно известување од националните работни групи

Модератор: Крешимир Камбер, Директорат на  Правниот советник (Jurisconsult), Европски суд за човекови права

10h50

Пауза

11h20

Идни предизвици во заштитата на човековите права – дискусија во контекст на релевантната судска пракса на ЕКЧП

Панел дискусија

 Модератор: Леди Бјанку, поранешен судија на Европскиот  суд за човекови права и вонреден професор на Универзитетотво Стразбур

Панелисти: Судии и поранешни судии на Европскиот суд за  човекови права

Судија Пол Леменс

Судијка Ивана Јелиќ

Судијка Ања Зајберт-Фор

Мирјана Лазарова-Трајковска (поранешна судијка)

12h30

Завршна дискусија

Заклучоци од Форумот

Претседателот на ЕСЧП, Роберт Спано

Билјана Брејтвејт 

Горан Милетиќ

12h50

Крај на форумот