Од избувнувањето на пандемијата, забележан е драматичен пораст на евидентирани случаи на насилство врз жените и семејно насилство, како во светот, така и во земјите-членки на Советот на Европа. Комитетот...

,,Сите жени и девојки имаат право да живеат без насилство. За жал, ова не е реалност. Една од три жени доживеала физичко или сексуално насилство - 22% страдаат од рацете...