Преку историска одлука (C-621/21), Европскиот суд на правдата (ЕСП) го прошири азилот како заштита за жените кои се соочуваат со родово-засновано насилство, со тоа потврдувајќи дека жените може да бидат...

На крајот од својата посета на Србија која се одржа од 13 до 17 март 2023 година, Комесарката за човекови права на Советот на Европа, Дуња Мијатовиќ изјави дека „крајно...

Од избувнувањето на пандемијата, забележан е драматичен пораст на евидентирани случаи на насилство врз жените и семејно насилство, како во светот, така и во земјите-членки на Советот на Европа. Комитетот...

,,Сите жени и девојки имаат право да живеат без насилство. За жал, ова не е реалност. Една од три жени доживеала физичко или сексуално насилство - 22% страдаат од рацете...