Еден бугарски суд за прв пат во историјата на таа земја ги призна истополовите бракови. Судот пресуди во корист на две лезбејки кои сакаат да живеат таму како брачен пар. Парот,...

Во предметот на Релу Адријан Коман и други против Генералниот инспекторат за имиграција и други (пресуда бр C-673/16, 2018/06/05.), Европскиот суд на правдата заклучи дека терминот "брачен другар" во Директивата...