Првиот истополов брак во Црна Гора

Првиот истополов брак во Црна Гора беше регистриран на 25.07.2021 година во крајбрежниот град Будва, една година откако Црна Гора стана првата балканска земја која не е членка на ЕУ,…

Комерцијалните брендови кои имаат општествено-политичка порака не можат да се третираат исклучиво во комерцијален контекст

Во предметот Гачечиладзе против Грузија (жалба бр. 2591/19, 22.07.2021) Европскиот суд за човекови права утврди повреда на членот 10 (слобода на изразување). Предметот се однесуваше на управни прекршочни постапки против…

Повреда на Конвенцијата со де факто лишување од можноста за преиспитување на казната доживотен затвор

Во предметот Сандор Варга и други против Унгарија (жалби бр. 39734/15, 35530/16 и 26804/18) Европскиот суд за човекови права утврди повреда на член 3 (забрана на нечовечко или понижувачко казнување…

Повреда на правото на правично судење поради тоа што не му било дозволено на жалител кој не ја оспорувал својата вина да испита сведок

Во предметот Додоја против Хрватска (жалба бр. 53587/17, 24.06.2021) Европскиот суд за човекови права утврди дека дошло до повреда на членот 6 став 1 и 3 (г) од Европската конвенција…

Коментар на Комесарката на Советот на Европа за состојбата на ЛГБТ лицата во Европа

Комесарката за човекови права на Советот на Европа, Дуња Мијатовиќ, објави коментар за човековите права во врска со политичката манипулација со хомофобијата и трансфобијата, кој беше проследен со примери од…

Полицијата извршила претрес без доволен број сведоци, во согласност со член 8 од Конвенцијата

Во предметот Симовски против Северна Македонија (жалба бр. 46176/14, 24.06.2021) Европскиот суд за човекови права ја прогласи жалбата за недопуштена. Предметот се однесуваше на претрес во домот на жалителот, без…

Извештај на Комитетот за спречување на мачење за Северна Македонија 2021 година

Во најновиот извештај за Северна Македонија објавен од Комитетот за спречување на мачење и нечовечко или понижувачко постапување или казнување на Советот на Европа беше заклучено дека, и покрај малите…

Обдукцијата на детето против волјата на родителите не е во согласност со Конвенцијата

Во предметот Полат против Австрија (жалба бр. 12886/16, 20.07.2021), Европскиот суд за човекови права („ЕСЧП“) едногласно заклучи дека дошло до повреда на членот 8 (право на почитување на приватниот и…

Омраза во регионот на Западниот Балкан

„Блокирајте ја омразата. Споделете ја љубовта!” е регионална кампања која има за цел соочување со феноменот на говор на омраза, со што се подига свеста кај пошироката јавност за непосредната…

Непризнавањето на истополовите заедници доведе до кршење на Конвенцијата

Во предметот Федотова и други против Русија (жалби бр. 40792/10, 30538/14 и 43439/14) Европскиот суд за човекови права едногласно утврди дека дошло до повреда на членот 8 (право на почитување…