Дискриминација врз основа на пол поради различна старосна граница за пензионирање

Во предметот Морару и Марин против Романија (жалби бр. 53282/18 и 31428/20, 20.12.2022 година) Европскиот суд за човекови права едногласно одлучи дека дошло до повреда на член 1 од Протоколот…

Прирачник на ОБСЕ за медиумско известување за родово засновано насилство врз жените

На 8 декември, Мисијата на ОБСЕ во Црна Гора го објави документот Прирачник за медиумско известување за родово засновано насилство врз жените, водич за медиумски професионалци во кој се промовира…

Законски утврденото право на промена на полот не е спроведливо во пракса

Во предметот А.Д. и други против Грузија (претставка бр. 57864/17, 01.12.2022 година), Европскиот суд за човекови права едногласно одлучи дека дошло до повреда на член 8 (право на почитување на…

Кампања „СТОП! За говорот на омраза“ во БиХ

Со поддршка на Мисијата на ОБСЕ во Босна и Херцеговина (БиХ), Советот за печат и онлајн медиуми во БиХ ја објави анализата на кампањата „СТОП! За говорот на омраза“. Кампањата,…

Правото на детето на приватен живот повредено поради недостиг на одредба за алтернативни начини за признавање на децата родени од истополови двојки со сурогат-мајчинство

Во предметот Д.Б. и други против Швајцарија (претставки бр. 58817/15 и 58252/15, 22.11.2022 година) Европскиот суд за човекови права одлучи, со мнозинство од шест гласови „за“ и еден „против“, дека…

Ограничување на правото на глас на националните малцинства

Во предметот Бакирџи и Е.Ц. против Унгарија (претставки бр. 49636/14 и 65678/14, 10.11.2022 година) во врска со гласачкото правото на подносителите на претставките, регистрирани како гласачи од национално малцинство за…

Модел-курсот „ХЕЛП“ насловен „Судско образложение и човекови права“ започна на српски јазик

Приправниците на Правосудната академија на Република Србија го започнаа курсот „ХЕЛП“ на Советот на Европа насловен „Судско образложение и човекови права“. Во претстојниот период, учесниците на курсот ќе имаат можност…

Новиот акциски план на БиХ за подобрување на правата и слободите на ЛГБТ лицата

Босна и Херцеговина во октомври ја претстави својата прва стратегија за подобрување на правата и слободите на ЛГБТ лицата, што претставува чекор кон усогласување на заштитата на човековите права во…

Признавањето на пресудата според Хашката конвенција за прибавување докази во странство довело до прекршување на правото на правична судска постапка

Во предметот Доленц против Словенија (претставка бр. 20256/20, 22.10.2022), Европскиот суд за човекови права едногласно утврди дека дошло до повреда на членот 6 став 1 (право на правична судска постапка)…

Злоупотреба на правото на индивидуални жалби

Во предметот Камелија Богдан против Романија (претставка бр. 32916/20), Европскиот суд за човекови права едногласно ја прогласи претставката за неприфатлива. Предметот се однесувал на дисциплинска постапка против судијка, подносителката на…