Организацијата Хјуман Рајтс Воч (Human Rights Watch) во својот последен извештај објавен во јануари 2021 година наведува дека човековите и малцинските права, владеењето на правото и слободата на медиумите остануваат...

Белградскиот центар за човекови права (БЦЧР) го објави својот Извештај за состојбата на човековите права во Србија во првата половина на 2020 година, во кој фокусот се става на почитувањето...

Случаите на кршење на дигиталните права зачестија во Централна и Југоисточна Европа за време на пандемијата на коронавирусот, а над половина од нив вклучуваат пропаганда, ширење дезинформации или објавување на...

Во изјавата дадена на 3-ти мај по повод Светскиот ден на слободата на медиумите, Генералната Секретарка на Советот на Европа, Марија Пејчиновиќ – Буриќ, ги повика владите да избегнуваат прекумерно...

Мисијата на ОБСЕ во Босна и Херцеговина (БиХ) повика на преземање на безбедносни мерки од страна на владите во земјата за заштита на жените и децата. Резултатите од Анкетата на ОБСЕ...

Во предметот Драган Петровиќ против Србија (жалба бр. 75229/10, 14.04.2020) Европскиот суд за човекови права едногласно утврди дека не дошло до повреда на член 8 (право на почитување на приватниот...

На 28 март српската влада донесе одлука која се состоеше од пет точки со која се регулира централизацијата на јавните информации за пандемијата на коронавирусот за време на тековната вонредна...

Директорот за човекови права на Советот на Европа го прими Државниот секретар на Министерството за правда на Србија, на маргините на состанокот на Комитетот на заменици министри на Советот на...

„Светскиот извештај 2020“ на организацијата Human Rights Watch е годишен преглед на состојбата со човековите права во светот кој покрива 100 земји и територии во светот, а се однесува на...

Во извештајот на Советот на Европа за правната рамка на Србија за заштита на националните малцинства, објавен на 18 декември 2019 година, се наведува дека српските власти вложуваат импресивни напори...