Мисијата на ОБСЕ во Босна и Херцеговина (БиХ) повика на преземање на безбедносни мерки од страна на владите во земјата за заштита на жените и децата. Резултатите од Анкетата на ОБСЕ...

Мисијата на Организацијата за безбедност и соработка во Европа (ОБСЕ) на Косово претстваи денес во Приштина сеопфатен преглед на состојбата на заедницата на Ромите, Ашкалите и Египќаните на Косово. Овој преглед...

Целта на истражувањето е да се обезбедат цврсти докази за донесување на одлуки кое би се засновало на информираност на жените и нивно застапување на различни нивоа за да се...

Мисијата на ОБСЕ во Скопје и Одделот за родова рамноправност на ОБСЕ на 15 мај 2019 година во Скопје ja претставија анкетата за благосостојбата и безбедноста на жените во Северна...

Мисијата на ОБСЕ во Босна и Херцеговина (БиХ) денеска во Сараево го претстави својот втор извештај за следење на случаите на корупција пред судовите во БиХ. Во извештајот се заклучува...

Проценката на работата на институциите на Босна и Херцеговина (БиХ) во борбата против дискриминацијата, подготвена од Мисијата на ОБСЕ во БиХ, беше презентирана денес во Сараево по повод десетгодишнината од...

Претставникот на ОБСЕ за слобода на медиумите, Харлем Дезир, изрази загриженост во врска со големиот број тужби поднесени против новинари и медиуми од страна на политичарите и функционерите во Хрватска...

Шефот на Мисијата на ОБСЕ во Босна и Херцеговина (БиХ), г-дин Брус Г. Бертон, Претседателот на Високиот судски и обвинителски совет (ВСОС) на БиХ, Милан Тегелтија, и Главната државна обвинителка...

Претставникот на ОБСЕ за слобода на медиумите, Харлем Десир, и шефот на Мисијата на ОБСЕ во Босна и Херцеговина, г-дин Брус Бертон, ги осудија заканите упатени кон новинарите во Босна...