Dita Botërore e Lirisë së Shtypit 2020

Në një deklaratë të lëshuar përpara Ditës Botërore të Lirisë së Shtypit më 3 maj, Sekretarja e Përgjithshme e Këshillit të Europës Marija Pejčinović Burić u bën thirrje qeverive të shmangin kufizimin e padrejtë të lirisë së mediave gjatë krizës COVID-19

“Qeveritë po përballen me sfida të pashembullta gjatë krizës COVID-19 por situata nuk duhet të përdoret për të heshtur ose penguar gazetarët”, tha Sekretarja e Përgjithshme. “Mediat duhet të jenë të lira të raportojnë për të gjitha aspektet e krizës. Gazetarët kanë rol kyç dhe përgjegjësi të veçantë për ofrimin e informacionit në kohë të duhur, informacion të saktë dhe të besueshëm për publikun”.

Sekretarja e Përgjithshme gjithashtu shprehu shqetësimin e saj për gjetjet e raportit vjetor të Platformës së Këshillit të Europës për Mbrojtjen e Gazetarisë dhe Sigurinë e Gazetarëve, të përpiluar nga 14 OJQ të lirisë së mediave, duke vënë në pah një tendencë dhune dhe frikësimi ndaj gazetarëve gjatë fundit vit.

Sekretarja e Përgjithshme inkurajoi shtetet anëtare të mbrojnë rolin e gazetarëve si “rojtarë” dhe si pjesë e rëndësishme e kontrolleve dhe ekuilibrave të nevojshëm në shoqëritë demokratike. 

Raporti vjetor i vitit 2020 i Platformës për Mbrojtjen e Gazetarisë dhe Sigurinë e Gazetarëve (“Raporti”), rendit 142 kërcënime serioze për gazetarët në 47 vendet anëtare të Këshillit të Europës. Kjo përfshin 33 sulme fizike ndaj gazetarëve, 17 raste të reja ndalimi dhe burgosjeje, 43 raste ngacmimesh dhe kërcënimesh dhe 2 raste të reja të pandëshkueshmërisë për vrasje. OJQ-të shprehin shqetësimin për gjithsej 22 raste në pritje të mosndëshkimit për vrasjen e gazetarëve dhe deklarojnë se të paktën 105 gazetarë ishin në burg deri në fund të vitit 2019.

Raporti përfshin Serbinë si një nga vendet në fokus. Raporti thotë se numri i sulmeve ndaj mediave në Serbi, përfshirë kërcënimet me vdekje, është në rritje, dhe retorika nxitëse shpesh vjen nga zyrtarët publikë.

Këtu mund të lexoni Raportin e plotë:

https://rm.coe.int/annual-report-en-final-23-april-2020/16809e39dd

Referenca nga faqja e Këshillit të Europës