Svetski dan slobode medija

U izjavi objavljenoj uoči Svetskog dana slobode medija 3. maja, generalna sekretarka Saveta Evrope Marija Pejčinović Burić pozvala je vlade Saveta Evrope da izbegavaju nepravedno ograničavanje slobode medija tokom krize COVID-19.

“Vlade se suočavaju sa neviđenim izazovima tokom krize COVID-19, ali situacija se ne sme koristiti za ćutanje ili ometanje novinara”, izjavila je generalna sekretarka. „Mediji moraju biti slobodni da izveštavaju o svim aspektima krize. Novinari imaju ključnu ulogu i posebnu odgovornost za pružanje blagovremenih, tačnih i pouzdanih informacija javnosti. “

Generalna sekretarka takođe je izrazila zabrinutost zbog nalaza godišnjeg izveštaja Platforme Saveta Evrope za unapređenje zaštite novinarstva i bezbednosti novinara, koji je sačinilo 14 nevladinih organizacija koje se bave slobodom medija, ističući trend nasilja i zastrašivanja nad novinarima tokom poslednje godine. Generalna sekretrka ohrabrila je države članice da zaštite ulogu novinara kao „čuvara“ i kao važan deo neophodnih provera i ravnoteže u demokratskim društvima. 

Godišnji izveštaj Platforme Saveta za unapređenje zaštite novinarstva i bezbednosti novinara za 2020. godinu („Izveštaj“) navodi 142 ozbiljne pretnje novinarima u 47 država članica Saveta Evrope. Ovo uključuje 33 fizička napada na novinare, 17 novih slučajeva pritvora i zatvora, 43 slučaja uznemiravanja i zastrašivanja i dva nova slučaja nekažnjavanja za ubistva. Nevladine organizacije izrazile su zabrinutost zbog ukupno 22 nerešena slučaja nekažnjavanja za ubistva novinara i navode da je najmanje 105 novinara bilo u zatvoru do kraja 2019. godine.

Izveštaj uključuje Srbiju kao jednu od zemalja u fokusu. Izveštaj navodi da broj napada na medije u Srbiji, uključujući pretnje smrću, raste, a zapaljiva retorika često dolazi od javnih zvaničnika.

Ovde možete pročitati ceo izveštaj:

https://rm.coe.int/annual-report-en-final-23-april-2020/16809e39dd

Preuzeto sa zvaničnog sajta Saveta Evrope