Организацијата Хјуман Рајтс Воч (Human Rights Watch) во својот последен извештај објавен во јануари 2021 година наведува дека човековите и малцинските права, владеењето на правото и слободата на медиумите остануваат...

Случаите на кршење на дигиталните права зачестија во Централна и Југоисточна Европа за време на пандемијата на коронавирусот, а над половина од нив вклучуваат пропаганда, ширење дезинформации или објавување на...

Уставниот суд на Босна и Херцеговина заклучи на 22.04.2020 година дека дошло до повреда на правото на жалителот на слобода на движење согласно член II (3) (м) од Уставот на...

„Светскиот извештај 2020“ на организацијата Human Rights Watch е годишен преглед на состојбата со човековите права во светот кој покрива 100 земји и територии во светот, а се однесува на...

Во предметот Баралија против Босна и Херцеговина (жалба бр. 30100/18 од 29 октомври 2019 година), Европскиот суд за човекови права („ЕСЧП“) едногласно утврди дека дошло до повреда на член 1...

Во предметот Орловиќ и др. Босна и Херцеговина (жалба бр. 16332/18 од 01.10.2019 година), Европскиот суд за човекови права (ЕСЧП) едногласно утврди дека дошло повреда на член 1 од Протоколот...

Последната „прва Парада на гордоста“ на Балканот - сараевската Парада на гордоста -  најавена е за 8-ми септември, но најавени се и 2 контра-протести за 9-ти септември. Организацискиот комитет на сараевската...

Во предметот на Ал Хусин против Босна и Херцеговина (бр. 2) (жалба бр. 10112/16 од 25 јуни 2019-та година), Европскиот суд за човекови права („ЕСЧП“) едногласно заклучи дека: дошло...

Европскиот суд за човекови права одлучи да примени итна мерка во предметот на П.Х. и други против Италија (жалба бр.25838/19) во врска со тројца босански државјани од ромска националност, кои...

Извештајот објавен во пресрет на Светскиот ден на слобода на медиумите од страна на Одделението за информатичко општество на Советот на Европа ги мапира главните закани за слободата на изразување...