Во предметот Гавлик против Лихтенштајн (жалба бр. 23922/19, 16.02.2021) Европскиот суд за човекови права едногласно утврди дека не дошло до повреда на членот 10 (слобода на изразување) од Европската конвенција...

Случаите на кршење на дигиталните права зачестија во Централна и Југоисточна Европа за време на пандемијата на коронавирусот, а над половина од нив вклучуваат пропаганда, ширење дезинформации или објавување на...

Во изјавата дадена на 3-ти мај по повод Светскиот ден на слободата на медиумите, Генералната Секретарка на Советот на Европа, Марија Пејчиновиќ – Буриќ, ги повика владите да избегнуваат прекумерно...

На 28 март српската влада донесе одлука која се состоеше од пет точки со која се регулира централизацијата на јавните информации за пандемијата на коронавирусот за време на тековната вонредна...

Во предметот Хербаи против Унгарија (жалба бр. 11608/15 од 5 ноември 2019 година), Европскиот суд за човекови права („ЕСЧП“) едногласно утврди дека дошло до повреда на член 10 (слобода на...

Платформата на Советот на Европа за промовирање на заштитата на новинарството и безбедноста на новинарите издаде алармно известување на 21 ноември 2019 година во врска со изречената мерката куќен притвор...

Во случајот Левит против Австрија (жалба бр. 4782/18 од 10.10.2019 година), Европскиот суд за човекови права (ЕСЧП) едногласно утврди дека дошло до повреда на член 8 (право на почитување на...

Во предметот Брзезински против Полска (жалба бр. 47542/07 од 25/07/2019), Европскиот суд за човекови права (ЕСЧП) едногласно утврди дека дошло до кршење на член 10 (слобода на изразување) од Европската...

Извештајот објавен во пресрет на Светскиот ден на слобода на медиумите од страна на Одделението за информатичко општество на Советот на Европа ги мапира главните закани за слободата на изразување...

Европскиот суд за човекови права едногласно одлучи дека не дошло до повреда на членот 8 (право на почитување на приватниот живот) од Европската конвенција за човекови права во предметот на...