Pregled presuda Evropskog suda za ljudska prava – Crna Gora

Ovaj dokument predstavlja presude i odabrane odluke Evropskog suda za ljudska prava u odnosu na Crnu Goru. Crna Gora je ratifikovala Evropsku konvenciju o ljudskim pravima i osnovnim slobodama 06.06. 2006. godine, tri dana nakon što je postala nezavisna država. Snosi obavezu poštovanja odredbi Konvencije od dana ratifikacije Konvencije od strane bivše državne zajednice Srbije i Crne Gore, tj. 03.03. 2004. Do 31.12.2016. godine, Sud je doneo 24 presude i 34 odluke o
dopupštenosti koje se odnose na Crnu Goru.

echr-mne