Nedovoljna zaštita zaštićenih svedoka

Pružanje efikasne zaštite i podrške svedocima u kontekstu ratnih krivičnih postupaka ključno je za borbu protiv nekažnjavanja za zločine počinjene tokom ratova 1990-ih u bivšoj Jugoslaviji. Međutim, u lokalnim medijima objavljeno je ime zaštićenog svedoka u slučaju ratnog zločina u Bosni i Hercegovini koji navodno implicira premijera Republike Srpske, i dosijei ratnih zločina koji sadrže imena svedoka koji navodno pripadaju Specijalnom sudu za Kosovo (Specijalizovana veća i Specijalizovano tužilaštvo) anonimno su dostavljeni Organizaciji veterana na Kosovu*. Ovakav razvoj događaja je neprihvatljiv i pokreće niz ozbiljnih pitanja kojima će se baviti nadležni organi, tužilaštva i sudovi, izjavila je Komesarka za ljudska prava Saveta Evrope.

Nedostatak efikasne zaštite svedoka već godinama izaziva zabrinutost u zemljama regiona. Odvratio je mnoge svedoke da se ne jave i uskrate neprocenjiva svedočenja o ratnim zločinima i mogućim lokacijama masovnih grobnica u kojima se nalaze ostaci hiljada osoba koje se još uvek vode kao nestale u regionu. Mnogi zaštićeni svedoci i sami su žrtve ratnih zločina i žive u istim zajednicama kao i počinioci. U nekim slučajevima kada su imena svedoka otkrivena, njihovi životi su ugroženi, i njihove porodice ugrožene, a neke svedoke su vlastite zajednice oterale zbog njihovih svedočenja.

Komesarka za ljudska prava je pozvala sve političare i članove pravosuđa u regionu da ozbiljno shvate pitanje zaštite svedoka u predmetima ratnih zločina i preduzmu sve neophodne mere kako bi se osiguralo da nijedan svedok ne mora strahovati za svoj život tokom svedočenja u slučaju ratnog zločina. Naročito je važno da se brzo identifikuju i privedu pravdi osobe koje pokušavaju da zastraše svedoke.

Komesarka za ljudska prava je takođe apelovala na medijske stručnjake da ne otkrivaju informacije o identitetu zaštićenih svedoka. Takvim postupcima, ne samo da krše etičke kodekse novinarstva, već rizikuju da budu krivično odgovorni.

*Sva upućivanja na Kosovo, bilo na teritoriju, institucije ili stanovništvo, u ovom tekstu biće shvaćena u potpunoj saglasnosti sa Rezolucijom 1244 (1999) Saveta bezbednosti Ujedinjenih Nacija i bez prejudiciranja statusa Kosova

Preuzeto sa sajta Saveta Evrope