Uticaj virusa COVID-19 na LGBTI zajednice

Evropski ogranak Međunarodne lezbijske, gej, biseksualne, trans i interseks asocijacije Evrope (“ILGA-Evropa”) objavio je izveštaj pod naslovom „Uticaji COVID-19 na LGBTI zajednice u Evropi i centralnoj Aziji: Izveštaj o brzoj proceni“ kako bi pružio informacije o uticaju COVID-19 na LGBT ljude, i to na osnovu: podataka iz anketa članova ILGA-Evrope, direktne komunikacija sa članovima, kao i javno dostupnih izveštaja i vebinara od članova i organizacija u regionu. 

ILGA-Evropa dobila je izveštaje iz 30 zemalja o uticaju na pristup zdravstvenoj zaštiti iz cele Evrope i centralne Azije, pokazujući kako su pandemije COVID-19 pooštrile postojeća ograničenja u LGBTI afirmativnoj zdravstvenoj zaštiti.

Zdravstveni sistemi su preusmerili svoje resurse, ciljane usluge mentalnog zdravlja koje su bile prekinute ili su doživele radikalno povećanje potražnje nakon njihovog preseljenja na online mreže tokom ograničenja izazvanih korona virusom. Takođe je uočen negativan uticaj na pristup seksualnom i reproduktivnom zdravlju.

Izveštaj uključuje informacije o 8 makro područja, između ostalog, zdravstva, govora mržnje, nasilja u porodici i pristupa pravdi.

U 12 zemalja prijavljeno je odlaganje ili otkazivanje medicinske zaštite u vezi sa tranzicijom, koja je za život trans ljudi naročito važna, pristup seksualnom zdravlju i HIV uslugama, kao i ciljani govor mržnje od političkih i/ili verskih lidera. Zabeležene su veće učestalosti porodičnog nasilja prema LGBTI osobama u 23 zemalja, dok su iz 8 zemalja stizali izveštaji o preprekama u pristupu zakonskom priznavanju pola.

Ovaj inicijalni izveštaj predstavlja brzu procenu koju će ILGA-Europe u budućim izdanjima proširiti i ažurirati. 

Ovde možete pročitati ceo izveštaj:

https://www.ilga-europe.org/sites/default/files/covid19-lgbti-assessment-2020.pdf

Preuzeo sa Saveta Evrope