Европската организација за правата на ЛГБТ, ИЛГА Европа ги критикуваше Србија и Турција за нивното справување со правата на ЛГБТ заедницата во нејзиниот најнова извештај насловен „Мапа  и индекс на...

На 8 декември, Мисијата на ОБСЕ во Црна Гора го објави документот Прирачник за медиумско известување за родово засновано насилство врз жените, водич за медиумски професионалци во кој се промовира...

Во предметот Мастиловиќ и други против Црна Гора (жалба бр. 28754/10, 24.02.2022 година) Европскиот суд за човекови права утврди повреда на член 6 во однос на 19 од жалителите. Жалителите се...

Европскиот суд на ревизори објави на 10.01.2022 година Специјален извештај на тема „Поддршка на ЕУ за владеењето на правото во земјите на Западниот Балкан: и покрај вложените напори, основните проблеми...

Во предметот Шпадијер против Црна Гора (жалба бр. 31549/18, 09.11.2021 година) Европскиот суд за човекови права, едногласно оцени дека дошло до повреда на членот 8 (право на почитување на приватниот...

Медиумските организации на Балканот треба да имаат соодветни прописи кои се однесуваат на сексуалното вознемирување и родовата злоупотреба, а медиумските работници треба да проговорат и да ги поддржат колешките доколку...

Во предметот Сиништај против Црна Гора (жалба бр. 31529/15, 23.09.2021), Европскиот суд за човекови права утврди повреда на членот 6 став 1 од Конвенцијата поради предолго траење на постапките пред...

Првиот истополов брак во Црна Гора беше регистриран на 25.07.2021 година во крајбрежниот град Будва, една година откако Црна Гора стана првата балканска земја која не е членка на ЕУ,...

Во новиот извештај за Црна Гора, објавен на 02.06.2021 година, Групата на експерти за борба против трговија со луѓе (ГРЕТА) на Советот на Европа ги повикува властите да го подобрат...

Случаите на кршење на дигиталните права зачестија во Централна и Југоисточна Европа за време на пандемијата на коронавирусот, а над половина од нив вклучуваат пропаганда, ширење дезинформации или објавување на...