U svojoj odluci u predmetu Matijašić protiv Hrvatske (predstavka br. 38771/15, 01.07.2021) Evropski sud za ljudska prava („ESLJP“) jednoglasno je proglasio predstavku neprihvatljivom. U 2013. i 2014. godini na području Istre...