Kršenja digitalnih prava proširila su se u centralnoj i jugoistočnoj Evropi tokom pandemije koronavirusa, pri čemu je više od polovine povreda uključivalo propagandu, dezinformacije ili objavljivanje neproverenih informacija. Prema izveštaju Balkan...

U predmetu Tasev protiv Severne Makedonije (predstavka br. 9825/13 od 16.05.2019. godine) Evropski sud za ljudska prava („ESLJP“) utvrdio je da je došlo do povrede člana 8. (pravo na poštovanje...